avatar

Tác Giả Dịch Giả Myuki

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Phó Tông Chủ

Phạm Phương Thảo. · 15 · Đam Mỹ Tiên Tu · Ta chưa từng là một người mạnh mẽ, thế nhưng ta biết, có những khi, ngoài cách trở nên mạnh mẽ, ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác

26455266Hóa Thần Sơ Kỳ
Đã có 88% kinh nghiệm tiến cấp Hóa Thần Trung Kỳ
Linh Thạch: 2
Linh Thạch Thưởng: 25
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời