avatar

Dịch Giả NhấtLộSátCẩu

๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa Chưởng Môn

Lãng đãng phong lưu nhất thế tà * Mang danh suốt kiếp gọi là ma * Tà tu bất hối công danh tẫn * · Lợi lộc đa mang chớ quấn ta * Nước biếc muôn trùng đùa với gió * Thanh sơn bất cải giỡn phong ba * Thiên niên tự tại hồng trần phủi * Tuế nguyệt thay rồi vẫn chính ta.

11821494Kết Đan Trung Kỳ
Đã có 59% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Hậu Kỳ
Linh Thạch: 11
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời