Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tìm truyện sắc hiệp

namnguyen24
Luyện Khí Tầng Ba (80%)

Mình hỏi truyện có ND:Main hình như có 3 vị sư phụ,sau đó main chơi 1 con bị. giang mai(hình như là do sư phụ cài),so đó thu 1 nô tỳ có 1 đauw con.

tạo bởi
03 Tháng năm
53
xem