Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tìm truyện tiên hiệp hiện đại

qualydung
VIP 2
Luyện Khí Tầng Mười (42%)

Ae biết tên truyện mà nvc là tiên đế trọng sinh đô thị có pet là khủng long bạo chúa k?. Tiên đế đã nguyên thần bất diện, nhục thân bất tử. Cầu ae!!!

tạo bởi
07 Tháng tư
41
xem