Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 5/2023 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 21

Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Nhân Sinh Nhược Sơ
Điền Văn 920 Chương
Top 22

Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Có Tư Chất Đại Đế

Biệt Nhượng Ngã Thông Tiêu
Huyền Huyễn 654 Chương
Top 23

Trở Thành Quốc Bảo Nhờ Mỹ Thực (Dịch)

Thập Vĩ Thố
Điền Văn 716 Chương
Top 24

Đệ Đệ Của Ta Là Thiên Tuyển Chi Tử (Bản Dịch)

Gia Dưỡng Liễu Chích Phì Thỏ
Huyền Huyễn 602 Chương
Top 25

Bậc Thầy Phong Thủy

Đào Hoa Độ
Đô Thị 1129 Chương
Top 26

Thập Niên 90: Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa (Bản dịch)

Phì Mẹ Hướng Thiện
Ngôn Tình 1899 Chương
Top 27

Quật Khởi Thời Đại Mới (Bản Dịch)

Cực Địa Phong Nhận
Đô Thị 1709 Chương
Top 28

Thập Niên 90: Thần Thám Hương Giang (Dịch)

Khinh Hầu
Điền Văn 766 Chương
Top 29

Nhìn Thấy Thanh Máu Ta Liền Vô Địch

Kiếm Vô Vân
Huyền Huyễn 650 Chương
Top 30

Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Bản Dịch)

Ngã Tối Bạch
Đô Thị 1573 Chương
Top 31

Toàn Dân Trò Chơi: Từ Zombie Tận Thế Bắt Đầu Treo Máy (Dịch)

Đế Quốc Hắc Thiết Chiến Sĩ
Võng Du 1978 Chương
Top 32

Dạy Đồ Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Chưa Từng Tàng Tư - Dịch

Tố Dữ
Huyền Huyễn 378 Chương
Top 33

Trường Sinh Bắt Đầu Từ Việc Lấy Vợ (Bản Dịch)

Hỉ Ái Cật Hoàng Qua
Tiên Hiệp 112 Chương
Top 34

Căn Cứ Nông Học Số Chín

Hồng Thứ Bác
Khoa Huyễn 199 Chương
Top 35

Xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành Thánh nhân

Nghịch Tử
Huyền Huyễn Sáng tác 180 Chương
Top 36

Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90 (Dịch)

Hà Trục
Điền Văn 367 Chương
Top 37

Tiên Đạo Quỷ Dị (Bản dịch)

Hỗ Vĩ Bút
Đô Thị 1430 Chương
Top 38

Xe Mỹ Thực Di Động Của Nữ Pháo Hôi Tại Mạt Thế (Dịch)

Không Bạch Xích Tố
Điền Văn 129 Chương
Top 39

Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ (Dịch)

Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp 1159 Chương
Top 40

Lãnh Chúa Toàn Dân: Điểm Danh Nhận Giảm Giá Thần Khí (Dịch)

Hạ Mộ Trì
Võng Du 569 Chương