Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 10/2021 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 21

Nhân Danh Bóng Đêm - Đệ Nhất Danh Sách 2 (Bản dịch)

Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Đô Thị Hệ Thống Dị Năng Hài Hước
1108 Chương
Top 22

Mặt Trăng Đỏ (Bản dịch)

Hắc Sơn Lão Quỷ
Huyền Huyễn Đô Thị Mạt Thế Dị Năng
525 Chương
Top 23

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện (Dịch)

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Hệ Thống Xuyên Không Hài Hước
2020 Chương
Top 24

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới (Dịch)

Vô Hữu
Đô Thị Hệ Thống
881 Chương
Top 25

Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Phong Lăng Bắc
Huyền Huyễn Hệ Thống Xuyên Không
676 Chương
Top 26

Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào (Bản Dịch)

Khai Hoang
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Trinh Thám Xuyên Không
1003 Chương
Top 27

Đại Kiếp Chủ (Dịch)

Hắc Sơn Lão Quỷ
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Cổ Tiên Hiệp Dị Năng
2037 Chương
Top 28

Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống (Bản Dịch)

Cáp mô đại vương
Kiếm Hiệp 266 Chương
Top 29

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng (Dịch)

Hạ Thụ Cầm
Huyền Huyễn Đồng Nhân Hài Hước Sủng Trùng Sinh
578 Chương
Top 30

Thập Niên 60: Chị Cả Như Mẹ Kế

Lâm Quả Đống
Điền Văn 530 Chương
Top 31

Con Ta, Nhanh Liều Cho Cha (Dịch)

Đông Thổ Đại Đường
Huyền Huyễn Hệ Thống Dị Năng Đồng Nhân
606 Chương
Top 32

Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại (Dịch)

新乙
Đô Thị 208 Chương
Top 33

Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn (Bản Dịch)

Bình Tằng
Tiên Hiệp Hài Hước
596 Chương
Top 34

Thập Niên 70 - Đoán Mệnh Sư

Tuý Cai Ngoạn Tử
Ngôn Tình Huyền Bí Điền Văn Hài Hước Trọng Sinh
51 Chương
Top 35

Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ (Dịch)

Các Chủng Khống
Huyền Huyễn Hệ Thống Mạt Thế Dị Năng Trọng Sinh
632 Chương
Top 36

Xích Tâm Tuần Thiên (Dịch.)

Tinh Hà Dĩ Thậm
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Cổ Tiên Hiệp
716 Chương
Top 37

Bắt Đầu Ban Thưởng Một Trăm Triệu Cái Mạng (Bản Dịch)

Thiên Biên Lão Tứ
Huyền Huyễn
1458 Chương
Top 38

Ta Là Đế Bá

Hoàng Hướng Tâm
Trọng Sinh Sáng tác 18 Chương
Top 39

Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Vân Cát Cẩm Tú
Ngôn Tình Xuyên Không Điền Văn Hài Hước
163 Chương
Top 40

Đại Sư Huynh Bình Thường Méo Có Gì Hot (Dịch)

Hắc Dạ Dị Thiên
Huyền Huyễn
314 Chương