Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 1/2022 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 61

Tất Cả Đệ Tử Của Ta Đều Là Sa Điêu Người Chơi (Dịch)

Hồi Chuyển Hỏa Oa
Huyền Huyễn 338 Chương
Top 62

Ta Thật Sợ Hãi A (Bản dịch)

Đẳng Đáo Dạ Thâm
Đô Thị 175 Chương
Top 63

Hồng Hoang Quan Hệ Hộ (Bản Dịch)

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng
Hài Hước 595 Chương
Top 64

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Nhâm Ngã Tiếu
Tiên Hiệp Hệ Thống Xuyên Không
906 Chương
Top 65

Người Đọc Sách Đại Ngụy (Bản dịch)

Thất Nguyệt Vị Thì
Huyền Huyễn 199 Chương
Top 66

Hệ Thống Nhân Vật Phản Diện Mạnh Nhất (Bản Dịch)

Phong Thất Nguyệt
Kiếm Hiệp Hệ Thống
1541 Chương
Top 67

Đỉnh Núi Nhà Ta Thông Niên Đại ( Dịch)

Hương Tô Lật
Điền Văn 173 Chương
Top 68

Ta Không Muốn Bắt Yêu A (Dịch)

Bạch Thái Quan
Tiên Hiệp 39 Chương
Top 69

Tiểu Trù Nương Ở Biên Quan (Dịch)

Đoàn Tử Lai Tập
Điền Văn 166 Chương
Top 70

Đan Hoàng Võ Đế (Bản Dịch)

Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
Huyền Huyễn
2677 Chương
Top 71

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị (Phần 2)

Tâm Tại Lưu Lãng
Tiên Hiệp Đô Thị Dị Năng
1860 Chương
Top 72

Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh (Bản Dịch)

Đích Thủy
Huyền Huyễn 283 Chương
Top 73

Thập Niên 70: Nhật Ký Nuôi Con Của Mẹ Kế (Dịch)

Tây Lương Miêu
Điền Văn 190 Chương
Top 74

Thập Niên 70 - Đoán Mệnh Sư

Tuý Cai Ngoạn Tử
Ngôn Tình Huyền Bí Điền Văn Hài Hước Trọng Sinh
137 Chương
Top 75

Cá Mặn Xuyên Vào Truyện Mạt Thế (Bản Dịch)

Nãi Hương Vị Đát
Điền Văn 45 Chương
Top 76

Ta Là Đế Bá

Hoàng Hướng Tâm
Trọng Sinh Sáng tác 48 Chương
Top 77

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta (Bản Dịch)

Ngạo Vô Thường
Huyền Huyễn 738 Chương
Top 78

Ngốc Bạch Ngọt Ở Thập Niên 60 (Dịch)

Hương Tô Lật
Điền Văn 160 Chương
Top 79

Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc (Dịch)

Tiểu Bạch Biến Lão Bạch
Tiên Hiệp 596 Chương
Top 80

Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt (Dịch)

Nguyệt Bán Yếu Phân Gia
Điền Văn 155 Chương