Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 5/2023 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 81

Nữ Hiệp Chậm Đã! (Bản Dịch)

Quan Quan Công Tử
Huyền Huyễn 337 Chương
Top 82

Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game (Dịch)

Thanh Sam Thủ Túy
Võng Du 1422 Chương
Top 83

Chạm Vật Trở Nên Mạnh Mẽ, Ngươi Lại Chạm Phụ Nữ? (Dịch)

Hệ Đại Thống
Huyền Huyễn 134 Chương
Top 84

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack (Dịch)

Thành Nam Hữu Vũ Lạc Thành Tây
Huyền Huyễn 168 Chương
Top 85

Bại Gia Tử Triều Minh

Thượng Sơn Đả Hổ Ngạnh
Xuyên Không 179 Chương
Top 86

[Dịch] Cả Nhà Ta Đều Xuyên Đến Cổ Đại (chạy nạn)

YTT đào đào
Ngôn Tình 344 Chương
Top 87

Tại Yêu Võ Loạn Thế Cẩu Thành Tiên Đế - Dịch

Văn Sao Công
Dị Giới 129 Chương
Top 88

Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Nhất Chích Vi Bàn Đích Bì Bì Hà
Đô Thị 475 Chương
Top 89

Thập Niên 70: Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm

Tả Mộc Trà Trà Quân
Điền Văn 260 Chương
Top 90

Trưởng Tỷ Nhà Nông Có Không Gian

Tam Táo
Điền Văn 1368 Chương
Top 91

Võng Du : Kẻ Địch Của Toàn Bộ Server (Dịch)

Hắc bạch tương gian
Võng Du 226 Chương
Top 92

Quỷ Đạo Tu Tiên: Ta Có Thể Miễn Trừ Đại Giới (Bản Dịch)

Thực Chúc Đệ Trung Chi Đệ
Huyền Huyễn 600 Chương
Top 93

Chu Du Cùng Hệ Thống

Thỏ Nhĩ Tề
Ngôn Tình 236 Chương
Top 94

Tiệm Tạp Hoá Âm Dương (Dịch)

Ô Lãng Lãng
Điền Văn 199 Chương
Top 95

Siêu Cấp Tiểu Thần Nông (Dịch)

Hảo Cật Hương Qua
Đô Thị 39 Chương
Top 96

Ta Vô Ý Thành Tiên (Dịch)

Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa
Tiên Hiệp 14 Chương
Top 97

Ta Có 9 Triệu Tỷ Tiền Liếm Cẩu (Bản Dịch)

Phiên Gia Đệ Nhất Soái Ca
Đô Thị 216 Chương
Top 98

Thập niên 80: Lâm Khê Tiểu Mỹ Nhân (Dịch)

Diệp Đàm
Điền Văn 49 Chương
Top 99

Thập Niên 70: Cô Vợ Trọng Sinh Có Không Gian (Dịch)

Xuân Quang Mãn Viên
Điền Văn 604 Chương
Top 100

Ta Làm Cẩm Lý Ở Trò Chơi Sinh Tồn

Hạ Quý Đạo Cốc Hương
Xuyên Nhanh 1271 Chương