Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 9/2021

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng
Top 1

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

Đã xuất bản 5 truyện
74 Fan Hâm Mộ 7267547 Chữ
Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành
Top 2

Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành

Đã xuất bản 3 truyện
156 Fan Hâm Mộ 6136143 Chữ
Bạch Ma Hải
Top 3

Bạch Ma Hải

Đã xuất bản 2 truyện
64 Fan Hâm Mộ 2474875 Chữ
Vũ Đả Thanh Thạch
Top 4

Vũ Đả Thanh Thạch

Đã xuất bản 2 truyện
100 Fan Hâm Mộ 2936325 Chữ
Thiên Biên Lão Tứ
Top 5

Thiên Biên Lão Tứ

Đã xuất bản 2 truyện
31 Fan Hâm Mộ 4744740 Chữ
Hắc Đăng Hạ Hỏa
Top 6

Hắc Đăng Hạ Hỏa

Đã xuất bản 3 truyện
34 Fan Hâm Mộ 3553648 Chữ
ba lần ba bằng chín
Top 7

ba lần ba bằng chín

Đã xuất bản 1 truyện
115 Fan Hâm Mộ 1019952 Chữ
Hắc Tâm Đại Bạch
Top 8

Hắc Tâm Đại Bạch

Đã xuất bản 1 truyện
49 Fan Hâm Mộ 2286250 Chữ
Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử
Top 9

Thực Nghiệm Tiểu Bạch Thử

Đã xuất bản 4 truyện
13 Fan Hâm Mộ 15966957 Chữ
CậtBạchTháiYêu
Top 10

CậtBạchTháiYêu

Đã xuất bản 4 truyện
73 Fan Hâm Mộ 3606895 Chữ
Tinh Hà Dĩ Thậm
Top 11

Tinh Hà Dĩ Thậm

Đã xuất bản 1 truyện
7 Fan Hâm Mộ 726757 Chữ
Quan Kỳ
Top 12

Quan Kỳ

Đã xuất bản 8 truyện
206 Fan Hâm Mộ 18863302 Chữ
Yêu Dạ
Top 13

Yêu Dạ

Đã xuất bản 8 truyện
60 Fan Hâm Mộ 21018343 Chữ
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Top 14

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Đã xuất bản 8 truyện
233 Fan Hâm Mộ 32711653 Chữ
La Kiều Sâm
Top 15

La Kiều Sâm

Đã xuất bản 1 truyện
40 Fan Hâm Mộ 371027 Chữ
Thiết Ngưu Tiên
Top 16

Thiết Ngưu Tiên

Đã xuất bản 4 truyện
117 Fan Hâm Mộ 6346785 Chữ
Nhâm Ngã Tiếu
Top 17

Nhâm Ngã Tiếu

Đã xuất bản 13 truyện
535 Fan Hâm Mộ 11872147 Chữ
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Top 18

Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Đã xuất bản 9 truyện
236 Fan Hâm Mộ 14235335 Chữ
Tuý Cai Ngoạn Tử
Top 19

Tuý Cai Ngoạn Tử

Đã xuất bản 1 truyện
122 Fan Hâm Mộ 118019 Chữ
Tâm Tại Lưu Lãng
Top 20

Tâm Tại Lưu Lãng

Đã xuất bản 9 truyện
513 Fan Hâm Mộ 16494113 Chữ