Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 5/2021

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Vũ Hạ Đích Hảo Đại
Top 1

Vũ Hạ Đích Hảo Đại

Đã xuất bản 3 truyện
54 Fan Hâm Mộ 5376127 Chữ
Vấn Đỉnh Thiên Bảng
Top 2

Vấn Đỉnh Thiên Bảng

Đã xuất bản 2 truyện
52 Fan Hâm Mộ 1289102 Chữ
Hắc Sơn Lão Quỷ
Top 3

Hắc Sơn Lão Quỷ

Đã xuất bản 9 truyện
218 Fan Hâm Mộ 13730083 Chữ
Giấc Mộng Kê Vàng
Top 4

Giấc Mộng Kê Vàng

Đã xuất bản 2 truyện
149 Fan Hâm Mộ 3782416 Chữ
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Top 5

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Đã xuất bản 6 truyện
148 Fan Hâm Mộ 29780180 Chữ
Trở Lại Chuyện Chính
Top 6

Trở Lại Chuyện Chính

Đã xuất bản 1 truyện
13 Fan Hâm Mộ 1948940 Chữ
Trư Tam Bất
Top 7

Trư Tam Bất

Đã xuất bản 4 truyện
263 Fan Hâm Mộ 22856301 Chữ
Giang Hồ Tái Kiến
Top 8

Giang Hồ Tái Kiến

Đã xuất bản 17 truyện
847 Fan Hâm Mộ 22403029 Chữ
Thủy Chử
Top 9

Thủy Chử

Đã xuất bản 9 truyện
251 Fan Hâm Mộ 6280479 Chữ
Khiêu Vũ
Top 10

Khiêu Vũ

Đã xuất bản 8 truyện
15 Fan Hâm Mộ 9026544 Chữ
Mộc Hạ Trĩ Thủy
Top 11

Mộc Hạ Trĩ Thủy

Đã xuất bản 4 truyện
95 Fan Hâm Mộ 3663875 Chữ
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Top 12

Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Đã xuất bản 8 truyện
157 Fan Hâm Mộ 12001743 Chữ
Mại Báo Tiểu Lang Quân
Top 13

Mại Báo Tiểu Lang Quân

Đã xuất bản 6 truyện
16 Fan Hâm Mộ 5974405 Chữ
Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành
Top 14

Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành

Đã xuất bản 2 truyện
20 Fan Hâm Mộ 3152152 Chữ
Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng
Top 15

Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng

Đã xuất bản 2 truyện
184 Fan Hâm Mộ 5280474 Chữ
Tâm Tại Lưu Lãng
Top 16

Tâm Tại Lưu Lãng

Đã xuất bản 9 truyện
462 Fan Hâm Mộ 15316184 Chữ
Hành Giả Hữu Tam
Top 17

Hành Giả Hữu Tam

Đã xuất bản 2 truyện
18 Fan Hâm Mộ 1044320 Chữ
Van Trung Dien
Top 18

Van Trung Dien

Đã xuất bản 1 truyện
17 Fan Hâm Mộ 1314700 Chữ
Ly Hong Thien
Top 19

Ly Hong Thien

Đã xuất bản 1 truyện
25 Fan Hâm Mộ 834323 Chữ
Ngao Dạ Cật Bình Quả
Top 20

Ngao Dạ Cật Bình Quả

Đã xuất bản 2 truyện
79 Fan Hâm Mộ 3080077 Chữ