Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 2/2021

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Vũ Hạ Đích Hảo Đại
Top 1

Vũ Hạ Đích Hảo Đại

Đã xuất bản 3 truyện
22 Fan Hâm Mộ 4767826 Chữ
Trư Tam Bất
Top 2

Trư Tam Bất

Đã xuất bản 4 truyện
167 Fan Hâm Mộ 21530516 Chữ
Trở Lại Chuyện Chính
Top 3

Trở Lại Chuyện Chính

Đã xuất bản 1 truyện
12 Fan Hâm Mộ 1414797 Chữ
Giấc Mộng Kê Vàng
Top 4

Giấc Mộng Kê Vàng

Đã xuất bản 2 truyện
128 Fan Hâm Mộ 3743203 Chữ
Tâm Tại Lưu Lãng
Top 5

Tâm Tại Lưu Lãng

Đã xuất bản 9 truyện
434 Fan Hâm Mộ 15026860 Chữ
Vấn Đỉnh Thiên Bảng
Top 6

Vấn Đỉnh Thiên Bảng

Đã xuất bản 2 truyện
38 Fan Hâm Mộ 1159982 Chữ
Hội Thuyết Thoại Trửu Tử
Top 7

Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Đã xuất bản 6 truyện
133 Fan Hâm Mộ 11425622 Chữ
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Top 8

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Đã xuất bản 6 truyện
117 Fan Hâm Mộ 28713535 Chữ
Mộc Hạ Trĩ Thủy
Top 9

Mộc Hạ Trĩ Thủy

Đã xuất bản 4 truyện
87 Fan Hâm Mộ 3149933 Chữ
Van Trung Dien
Top 10

Van Trung Dien

Đã xuất bản 1 truyện
14 Fan Hâm Mộ 904159 Chữ
^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa
Top 11

^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa

Đã xuất bản 1 truyện
63 Fan Hâm Mộ 895115 Chữ
Công Tử Tiếu Ca
Top 12

Công Tử Tiếu Ca

Đã xuất bản 3 truyện
60 Fan Hâm Mộ 5327167 Chữ
Hỏa Trung Vật
Top 13

Hỏa Trung Vật

Đã xuất bản 3 truyện
34 Fan Hâm Mộ 7119969 Chữ
Đồ Chương Dật QD
Top 14

Đồ Chương Dật QD

Đã xuất bản 1 truyện
30 Fan Hâm Mộ 2479631 Chữ
Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu
Top 15

Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu

Đã xuất bản 1 truyện
21 Fan Hâm Mộ 1114373 Chữ
Nam Phương Lệ Chi
Top 16

Nam Phương Lệ Chi

Đã xuất bản 1 truyện
154 Fan Hâm Mộ 363091 Chữ
Cửu Thứ Tuyệt
Top 17

Cửu Thứ Tuyệt

Đã xuất bản 5 truyện
32 Fan Hâm Mộ 1462941 Chữ
Hồi Đáo Nguyên Sơ
Top 18

Hồi Đáo Nguyên Sơ

Đã xuất bản 6 truyện
23 Fan Hâm Mộ 2803811 Chữ
Thủy Chử
Top 19

Thủy Chử

Đã xuất bản 9 truyện
243 Fan Hâm Mộ 5835732 Chữ
Hà Xử Khải Đào
Top 20

Hà Xử Khải Đào

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 120467 Chữ