Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 1/2022

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Phong Lăng Thiên Hạ
Top 1

Phong Lăng Thiên Hạ

Đã xuất bản 7 truyện
425 Fan Hâm Mộ 23993490 Chữ
Yêu Dạ
Top 2

Yêu Dạ

Đã xuất bản 8 truyện
73 Fan Hâm Mộ 23644336 Chữ
Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
Top 3

Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết

Đã xuất bản 2 truyện
11 Fan Hâm Mộ 3395282 Chữ
Thiên Mệnh Phản Phái
Top 4

Thiên Mệnh Phản Phái

Đã xuất bản 4 truyện
37 Fan Hâm Mộ 5294635 Chữ
Đinh Đinh Tiểu Thạch Đầu
Top 5

Đinh Đinh Tiểu Thạch Đầu

Đã xuất bản 3 truyện
2 Fan Hâm Mộ 2914787 Chữ
Tân Phong
Top 6

Tân Phong

Đã xuất bản 19 truyện
915 Fan Hâm Mộ 26729097 Chữ
Vũ Đả Thanh Thạch
Top 7

Vũ Đả Thanh Thạch

Đã xuất bản 2 truyện
111 Fan Hâm Mộ 3641626 Chữ
Bạch Ma Hải
Top 8

Bạch Ma Hải

Đã xuất bản 2 truyện
80 Fan Hâm Mộ 3935583 Chữ
Cực Địa Phong Nhận
Top 9

Cực Địa Phong Nhận

Đã xuất bản 5 truyện
50 Fan Hâm Mộ 8664656 Chữ
Phong Lăng Bắc
Top 10

Phong Lăng Bắc

Đã xuất bản 3 truyện
26 Fan Hâm Mộ 2442249 Chữ
Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Top 11

Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Đã xuất bản 9 truyện
271 Fan Hâm Mộ 36894476 Chữ
Hắc Đăng Hạ Hỏa
Top 12

Hắc Đăng Hạ Hỏa

Đã xuất bản 4 truyện
43 Fan Hâm Mộ 4567767 Chữ
Tinh Hà Dĩ Thậm
Top 13

Tinh Hà Dĩ Thậm

Đã xuất bản 1 truyện
11 Fan Hâm Mộ 1582993 Chữ
Bách Vạn Đan Cơ Vương
Top 14

Bách Vạn Đan Cơ Vương

Đã xuất bản 3 truyện
57 Fan Hâm Mộ 5183872 Chữ
Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành
Top 15

Mệnh Cấp Nhĩ Hành Bất Hành

Đã xuất bản 3 truyện
163 Fan Hâm Mộ 6210800 Chữ
Thánh Hoàng Tại Thượng
Top 16

Thánh Hoàng Tại Thượng

Đã xuất bản 3 truyện
21 Fan Hâm Mộ 2219222 Chữ
Hạ Thụ Cầm
Top 17

Hạ Thụ Cầm

Đã xuất bản 6 truyện
159 Fan Hâm Mộ 7393970 Chữ
Nhâm Ngã Tiếu
Top 18

Nhâm Ngã Tiếu

Đã xuất bản 13 truyện
574 Fan Hâm Mộ 12902978 Chữ
Yếu Phi Đích Ngưu
Top 19

Yếu Phi Đích Ngưu

Đã xuất bản 2 truyện
19 Fan Hâm Mộ 3492594 Chữ
Ấu nhi viên nhất bả thủ
Top 20

Ấu nhi viên nhất bả thủ

Đã xuất bản 7 truyện
1 Fan Hâm Mộ 3847804 Chữ