Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Review truyện Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái (Dịch)

nvm97
nvm97
Kết Đan Hậu Kỳ
·
·
163
Ta đề cử truyện này
+8

Haha, Phản Phái lưu như kiểu châm biếm mấy bộ YY chuyên trang bức đánh mặt vậy. Mọe nó hài thật chứ, đi đâu cũng thấy sáo lộ; Mỹ Nữ, Lưu Manh đâu ra nhiều vậy, suốt ngày quấn lại cho NVC xoát "anh hùng cứu mỹ nhân". Rất có ý tứ, trước đọc mấy bộ phản phái k thấy hay. Riêng bộ này đi thẳng luôn vào vấn đề: "Đập phá YY quán, nện YY tràng tử". Hay a, diệu a.!

5
YY Cao
Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái (Dịch)
Review truyện Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái (Dịch)
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY