Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Review truyện Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Hắc Thủ Sau Màn Bảng Danh Sách

Quai_Ca
Quai_Ca
Luyện Khí Tầng Sáu
·
·
85
Ta đề cử truyện này
+1

Truyện hay quá Nhát đến những n v dất quên thuộc nhưng không gây cảm giác gượng gạo cho người đọc (NHƯNG MÀ PHẦN TÊN NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN SAI TỪNG LUNG QUÁ TRỜI MONG NGƯỜI ĐĂNG TRUYỆN CHÚ Ý SỬA TÊN CHO ĐÚNG VÀO ĐI)

4
YY Thấp
Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Hắc Thủ Sau Màn Bảng Danh Sách
Review truyện Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Hắc Thủ Sau Màn Bảng Danh Sách
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY