Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Review truyện Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng (Dịch)

ẢnhLong
ẢnhLong
Hóa Thần Trung Kỳ
·
·
95
Ta đề cử truyện này
+1

Thú vị. Ta Đặc biệt yêu thích thể loại sủng thú. Quả là đưa than ngày tuyết. Mong tác viết nhanh dài dài . Tầm sủng mị là ok kkk

5
YY Thấp
Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng (Dịch)
Review truyện Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng (Dịch)
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY