Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Review truyện Hệ Thống Sinh Tồn Tại Tận Thế

Darknhan
Darknhan
Kết Đan Hậu Kỳ
·
·
323
Ta đề cử truyện này
+1

Một bộ sắc hiệp mới cho các lão sắc, ko NTR, tả đặc biệt ổn, có cốt truyện, thể loại phụ Võng du, Mạt thế.

4
YY Thấp
Hệ Thống Sinh Tồn Tại Tận Thế
Review truyện Hệ Thống Sinh Tồn Tại Tận Thế
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY