Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Review truyện Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)

vn2k7cs
vn2k7cs
Kết Đan Sơ Kỳ
·
·
87
Ta đề cử truyện này
+8

Main có ưu thế thiên tài chiến đấu từ trong trứng, thông minh, dũng cảm, bình dị, trọng tình trọng nghĩa, tuy nhiên lại rất tà, thích làm gì thì làm, có thể vừa là anh hùng cứu thế giới, ngay sau đó đã là Cuồng ma đồ thành. Là nhân trung chi long, đi đâu cũng thu hút hết ánh sáng, vùi dập thiên tài. Gặp trai trai ghét. Gặp gái gái yêu.

5
YY Vừa
Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)
Review truyện Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp (Bản Dịch)
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY