Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Review truyện Trở Về Thập Niên 70 Làm Thú Y (Bản Dịch)

DenDenUUDenDen
DenDenUUDenDen
Kết Đan Trung Kỳ
·
·
33
Ta đề cử truyện này
+1

Bộ này hay còn hài nữa, đọc lời nhắn của nhóm dịch bảo bộ này bên convert 105 chương là hết. Tiếc thật sao tác giả không sáng tác nhiều nhiều chút nhỉ, thế giới động vật nói chuyện tếu. Nên đọc nhé.

5
YY Thấp
Trở Về Thập Niên 70 Làm Thú Y (Bản Dịch)
Review truyện Trở Về Thập Niên 70 Làm Thú Y (Bản Dịch)
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY