Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Review truyện Đại BOSS Tân Thủ Thôn (Bản Dịch)

FALove
FALove
Kết Đan Trung Kỳ
·
·
80
Ta đề cử truyện này
+2

Nhẹ nhàng, hài hước. Truyện theo phong cách Cẩu Đạo. Đáng giá đọc, không áp lực suy nghĩ, giải trí tính chất cao.

5
YY Thấp
Đại BOSS Tân Thủ Thôn (Bản Dịch)
Review truyện Đại BOSS Tân Thủ Thôn (Bản Dịch)
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY