Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Review truyện Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới (Dịch)

DenDenUUDenDen
DenDenUUDenDen
Kết Đan Trung Kỳ
·
·
66
Ta đề cử truyện này

Thể loại xuyên không + hệ thống đưa yêu cầu mở các cửa hàng ở các nơi dị giới khác nhau. Bộ truyện mang theo hệ thống nhưng lại khác với các bộ hệ thống khác là mở cửa hàng rồi làm theo yêu cầu nội dung mà hệ thống đưa ra. Làm đúng hết các yêu cầu đáp ứng đầy đủ thì sẽ mở ra câu hỏi cuối cùng để có thể lấy giấy nhiệm vụ mở cửa hàng ở dị giới tiếp theo. Bộ này rất hay, đọc cuốn hút hợp logic, đáng để đọc.

5
YY Thấp
Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới (Dịch)
Review truyện Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới (Dịch)
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY