Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Review truyện Hệ Thống Cướp Đoạt Khí Vận: Nhân Vật Phụ Phản Công

MegamiNoHajime
MegamiNoHajime
Kết Đan Trung Kỳ
·
·
175
Ta đề cử truyện này
+1

Ủng hộ đề cử bộ truyện để cho tác có thêm động lực viết truyện và mong tác sẽ không drop, mong thế thôi chứ còn lại là tuỳ tác

5
YY Thấp
Hệ Thống Cướp Đoạt Khí Vận: Nhân Vật Phụ Phản Công
Review truyện Hệ Thống Cướp Đoạt Khí Vận: Nhân Vật Phụ Phản Công
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY