Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Review truyện Tế Thuyết Hồng Trần

haku8703
haku8703
Luyện Khí Tầng Mười
·
·
22
Ta đề cử truyện này
+1

Truyện đọc ok đoạn đầu cảm giác hơi giống lạn kha kỳ duyện một chút còn đoạn sau từ lúc nhập tu tiên lộ thì mới mẻ hơn

5
YY Vừa
Tế Thuyết Hồng Trần
Review truyện Tế Thuyết Hồng Trần
Review truyện tiên hiệp
Trang chủ TruyenYY