Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tác giả Âu Dương Lâm Tịch

Thành viên BôngHoaThíchTuyết
Quốc gia Việt Nam
Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Âu Dương Lâm Tịch

Nếu tình yêu là một bài ca

Tôi ước nó là bài ca hạnh phúc

Nếu tình yêu là một bộ phim

Tôi ước kết thúc của nó là happy ending

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Âu Dương Lâm Tịch