Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tác giả Lăng Báo Tư

Biên Tập

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Lăng Báo Tư

Dã Nam Nhân

Hoàn thành

Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt – Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

Hoàn thành

Ác Bà Tình Nhân

Hoàn thành

Oan Gia Tình Nhân

Hoàn thành

Xuất Hiệp Sắc Nam

Hoàn thành

Xuân Nhật Tình Hoài

Hoàn thành

Thế Thân Tình Lang

Hoàn thành

Hoa Diễm Vô Song

Hoàn thành

Trạch Nam Tình Nhân

Hoàn thành

Ác Nô Tài

Hoàn thành

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

Hoàn thành
2017

[Ác Thần Ác Tác Quái Hệ Liệt ] Bộ 7 - Phục Cừu Tình Nhân

Hoàn thành
2016

Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống

Hoàn thành
2016

Mộng Tiên Tại Hoài

Hoàn thành
2016

[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

Hoàn thành
2016

Nô Tài Tình Nhân

Hoàn thành
2016

Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang

Hoàn thành
2016

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Hoàn thành
2016

Độc Nhất Mỹ Nam Tâm

Hoàn thành
2016

Liệp Ái Đích Nam Nhân

Hoàn thành
2016

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

Hoàn thành
2016

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

Hoàn thành
2016

Liệt Tinh Luyến Nguyệt

Hoàn thành
2016

[Cao Gia Phong Vân] Siêu Đại Bài Nam Phó

Hoàn thành
2016

Dạ Tập

Hoàn thành
2016

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

Hoàn thành
2016

Bán Lộ Cầm Quân

Hoàn thành
2016

Tuyệt Sắc Tai Tinh

Hoàn thành
2016

Ái Vĩnh Bất Trì

Hoàn thành
2016

Mua Bán (Mãi Mại)

Hoàn thành
2016

[Cao Gia Phong Vân] Tái Thế Đích Ngô Ái Khanh Khanh

Hoàn thành
2016

Tù Nhân

Hoàn thành
2016

[Cát Tường Thú Hệ Liệt] – Bộ 2 – Phượng Hoàn Sào

Hoàn thành
2016

[Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt] Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

Hoàn thành
2016

Sửu Khất Mị Dược

Hoàn thành
2016

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần

Hoàn thành
2016

[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái

Hoàn thành
2016

[Cao Gia Phong Vân] Ác Chủ Đích Mại Thân Khế

Hoàn thành
2016

Hỏa Bạo Tình Nhân

Hoàn thành
2016

Cựu Nhân Khốc

Hoàn thành
2016

Tương Thác Tựu Thác

Hoàn thành
2016

[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân

Hoàn thành
2016

Thú Tính Đại Phát

Hoàn thành
2016

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

Hoàn thành
2016

Phượng Hoàn Sào

Hoàn thành
2015