Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

Biên Tập

Giới Thiệu Về Tác Giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

Tác giả cấp Đại thần.

Tác phẩm: Siêu Cấp Thần Cơ Nhân (Thợ Săn Quái Vật), Kiếm Trang, Tuyệt Phẩm Đạo Thánh 

Danh Sách Truyện Của Tác Giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ