Chủ đề:

Bát Quái


Ở Sài Gòn

Ở Sài Gòn

Sài Gòn hoa lệ, hoa đâu chỉ cho người giàu, lệ đâu chỉ có người nghèo. Cuộc sống là một bức tranh đầy màu sắc, đã có màu tối, vậy cũng sẽ có gam màu sáng làm lòng người ấm áp.

Loa Loa Loa!

YY Tạp Chí sẵn sàng chào đón bất cứ bài viết hoặc chia sẻ nào của bạn. Hãy gửi cho chúng tôi ngay ý tưởng nhé!

Đăng Bài