Thông Báo Của Admin

Tủ Sách

YY sẽ đăng xuất toàn bộ tài khoản lúc 10:00 Hôm nay

admin ·

Bảo trì web từ 10.00 - 11.00

admin ·

Web bảo trì từ 14:00 - 15:00

admin ·

Web bảo trì từ 1:00 - 3:00 Ngày 1/12/2017

admin ·

Bảo trì website từ 6:00 - 12:00 ngày 13/07/2017

admin ·

Bảo trì website từ 5:00 am - 6:00 am ngày 4/5/2017

admin ·

Chúc Mừng Năm Mới 2017

admin ·

Về việc email ảo khi đăng ký tài khoản

admin ·

EXP chính thức được cộng dồn

admin ·

Kênh Thế Giới Bị Lỗi

admin ·

Hệ thống cấp phát Exp, Linh Thạch bị lỗi

admin ·

Tạm dừng thêm chương truyện cho đến khi fix xong lỗi nhé!

admin ·

Hãy Đề Cử Truyện Có Tâm!!!

admin ·

Phiên bản Beta YYApp - TruyenYY.com

admin ·