Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Cổ Đại Ngôn Tình

Top Truyện Cổ Đại Ngôn Tình Trong Tháng Thêm

Truyện Cổ Đại Ngôn Tình Mới Cập Nhật

Chim Sẻ hóa Phượng Hoàng

Lôi Sát

36 Chương

Sau Khi Thái Tử Mất Trí Nhớ

Vụ Thỉ Dực

94 Chương

Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Con Đường

Tam Dương Thái Lai

1,457 Chương

Cửu Điện Hạ, Vương Phi Lại Táp Lại Ác

Giới Mạt

372 Chương

Cả Nhà Của Ta Đều Là Xuyên Tới

YTT đào đào

550 Chương

Mọi Người Biết Ta Là Nam Nhân Tốt

Đường Trung Miêu

555 Chương

Tiêu Ký Tranh Hoàng

Ăn nho không bỏ vỏ

5 Chương

Xuyên việt Chi pháo hôi Nam Xứng

Diệp Ức Lạc

6 Chương

Max Cấp Y Tu Xuyên Về Bị Tra Một Khắc Này

Nhu Nạo Khinh Mạn

75 Chương

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Nhất Hồ Long Tỉnh Trà

1,308 Chương

Cuộc Sống Thoải Mái Sau Khi Để Tang Chồng

Cốt sinh mê

106 Chương

Nữ Xứng Cùng Trà Xanh He ( Nữ Tôn )

Bổ Hứa Hồ Lai

Hoàn Thành
118 Chương

Kính Minh Hoa Tác

Twentine

10 Chương

Cả Nhà Của Ta Đều Mang Bàn Tay Vàng

YTT đào đào

111 Chương

Xuyên Thành Cổ Văn Nữ Chính So Sánh Tổ

Lâm Quả Đống

227 Chương

Tháo Giáp Tướng Quân Gia Mỹ Kiều Nương

Mộc Yêu Nhiêu

1 Chương

Thịnh Phương

Tu Di Phổ Phổ

Hoàn Thành
393 Chương

Ta Kiếm Vô Hà

Tuyết Hạ Kim Đao.

Hoàn Thành
120 Chương

Nông Gia Tiểu Phúc Nữ

Úc Vũ Trúc

2,880 Chương

Cẩm Y Vi Phu

Sơn Hữu Thanh Mộc

Hoàn Thành
66 Chương

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Hoàn Thành
6,559 Chương

Tú Bà Đào Hoa Viên

Cự Cơ

3 Chương

Ta Tại Cổ Đại Ra Giáo Phụ

Thử Ninh

Hoàn Thành
89 Chương

Dân Quốc Giới Giải Trí Bên Lề Thư Tay

Hạo Hạo Thang Thang_

Hoàn Thành
60 Chương

Vọng Tộc Quý Nữ Đều Muốn Gọi Ta Bà Bà

Trầm Vân Hương

Hoàn Thành
98 Chương

Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Bình Bạch Huynh

15 Chương

Mang Theo Sinh Hoạt Trò Chơi Đi Cổ Đại

Mục Yên

Hoàn Thành
483 Chương

Đạp Rớt Nam Chủ Sau, Nữ Phụ Thượng Vị

Túng Túng Đích Tiểu Bao

Hoàn Thành
3 Chương

Quý Phi Bằng Chửi Bậy Thực Lực Thượng Vị

Hoa Nhật Phi

Hoàn Thành
181 Chương

Như Ý Truyện

Phi 10

610 Chương

Thiên Châu Trần Duyên Lục

Quân Hà Cố

90 Chương

Hoàng Hậu Hôm Nay Thoái Vị Sao?

Khinh Chi Tửu

2 Chương

Nhân Vật Phản Diện Nữ Phụ Cùng Người Qua Đường Giáp

Đường Đồ

Hoàn Thành
92 Chương

Tình Lang Là Hoàng Đế

Bích Vân Thiên

Hoàn Thành
155 Chương

Bản Cung Chuyên Trị Các Loại Không Phục

Liễu Ám Hoa Minh

Hoàn Thành
345 Chương

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Hoàn Thành
128 Chương

Mặc Tang

Nhàn Thính Lạc Hoa

Hoàn Thành
273 Chương

Mật Thám Mỹ Nhân

Liễu Nhận Chi

Hoàn Thành
64 Chương

Hoạn Sủng

Lục Dược

Hoàn Thành
204 Chương

Gia Có Thứ Phu Sáo Lộ Thâm

Yêu Trị Thiên Hạ

Hoàn Thành
610 Chương