Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Cổ Đại Ngôn Tình

Top Truyện Cổ Đại Ngôn Tình Trong Tháng Thêm

Truyện Cổ Đại Ngôn Tình Mới Cập Nhật

Cẩm Hương Lý

Thanh Đồng Tuệ

447 Chương

Dị Hương

Cuồng Thượng Gia Cuồng

110 Chương

Hắc Liên Hoa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Thùy Gia Đoàn Tử

1 Chương

Cả Nhà Chúng Ta Đều Là Cực Phẩm

Du Nhàn Tiểu Thần

570 Chương

Như Ý Truyện

Phi 10

522 Chương

Xuyên Thành Cổ Văn Nữ Chính So Sánh Tổ

Lâm Quả Đống

31 Chương

Ngộ Năng, Nàng Muốn Ăn Chưa?

Đổ Thư Tiêu Đắc

22 Chương

Gả Trâm Cài

Tiếu Giai Nhân

59 Chương

Mọi Người Biết Ta Là Nam Nhân Tốt

Đường Trung Miêu

479 Chương

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

6,135 Chương

Mộ Hồng Thường

Vượng Tài Thị Chích Miêu

10 Chương

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

43 Chương

Biên Quan Tiểu Trù Nương

Đoàn Tử Lai Tập

148 Chương

Trầm Mê Nam Chính Không Thể Tự Kiềm Chế

Phi Vũ

Hoàn Thành
71 Chương

Cửu Điện Hạ, Vương Phi Lại Táp Lại Ác

Giới Mạt

175 Chương

Thiên Châu Trần Duyên Lục

Quân Hà Cố

25 Chương

Vui Thì Trở Về

Nguyệt Hạ Vô Mỹ Nhân

110 Chương

Mặc Tang

Nhàn Thính Lạc Hoa

110 Chương

Xuyên Thành Truyện Mẹ Kể Nữ Chính

Cửu Tử

Hoàn Thành
132 Chương

[ Edit ] Đại Sư, Ngài Thật Cao Lãnh

Tiểu Quai Quái

2 Chương

Nông Gia Tiểu Phúc Nữ

Úc Vũ Trúc

2,569 Chương

Kattigara

Young Eve

42 Chương

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Nhất Hồ Long Tỉnh Trà

1,168 Chương

Hồng Nhan Bạc Mệnh

Duyễn Niệu Hy

1 Chương

Bồ Châu

Bồng Lai Khách

110 Chương

Nương Tử, Thỉnh Cầu Hợp Tác

Thập Nguyệt Hải

Hoàn Thành
176 Chương

Nương Tử, Ta Biết Sai Rồi

thiên băng

1 Chương

Vô Tình Ứng Tự Ngã

Ai Lam

Hoàn Thành
100 Chương

Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Công Tử Vĩnh An

Hoàn Thành
753 Chương

Phát Sóng Trực Tiếp Tiểu Hoàng Tử Hằng Ngày

Triệu Lai

Hoàn Thành
278 Chương

Xuyên Thành Bị Bắt Hòa Thân Pháo Hôi Nữ Phụ Sau

Sinh Cơ

Hoàn Thành
63 Chương

Phùng Xuân

Đông Thiên Đích Liễu Diệp

230 Chương

Nữ Học Bá Tại Cổ Đại

Tọa Chước Linh Linh Thủy

Hoàn Thành
823 Chương

Biểu Tiểu Thư

Chi Chi

222 Chương

Cung Đấu Không Bằng Làm Thái Hậu

Cửu Nguyệt Lưu Hỏa

Hoàn Thành
135 Chương

Ngỗ Tác Kiều Nương

Bạc Nguyệt Tê Yên

Hoàn Thành
214 Chương

Yêu Hoàng Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Ta Ký Khế Ước

Nhất Giang Thính Nguyệt

Hoàn Thành
98 Chương

Nương Tử Vạn An

Vân Nghê

458 Chương

Niết Bàn Chi Phượng Hoàng Tái Xuất

Lạc Vũ

20 Chương

Sau Khi Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Bệnh Kiều Nhân Vật Phản Diện

Nhị Kháp

Hoàn Thành
94 Chương