Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Mạt Thế

Truyện Mạt Thế Mới Cập Nhật

Truyện Mạt Thế Là Gì?

Lấy bối cảnh diễn ra ở thời đại tận thế. Bởi vì chiến tranh hoặc khoa học kỹ thuật mất kiểm soát, hay vì lý do nào đó ngoài ý muốn mà xảy ra tai nạn (phát tán virus, bùng nổ dịch bệnh...) làm xuất hiện tang thi (zombie) hoặc động vật/thực vật biến dị... tấn công con người.