Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể Loại Truyện Nữ Hiệp

Top Truyện Nữ Hiệp Trong Tháng Thêm

Truyện Nữ Hiệp Mới Cập Nhật

Đế Phi Lâm Thiên

Bạch Thiên

2,828 Chương

Đại Thần Ngươi Người Thiết Lập Sập

Nhất Lộ Phiền Hoa

966 Chương

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

6,103 Chương

Tận Thế Nhạc Viên

Tu Vĩ Câu Toàn

2,083 Chương

Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Du Bạo Hương Cô

1,194 Chương

Trọng Sinh Cửu Linh Lạt Thê Liêu Phu

Lão Dương Ái Cật Ngư

2,122 Chương

Trọng Sinh Tả Duy

Thương Lan Chỉ Qua

1,479 Chương

Miệng Của Ảnh Hậu Từng Khai Quang

Dạ Cửu Bạch

1,325 Chương

Nông Gia Tiểu Phúc Nữ

Úc Vũ Trúc

2,569 Chương

Tiền Phương Năng Lượng Cao

Hoàn Nhĩ WR

1,044 Chương

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Nhất Hồ Long Tỉnh Trà

1,168 Chương

Mau Xuyên: Ta Chỉ Muốn Làm Ruộng

Thương Lan Chỉ Qua

Hoàn Thành
3,613 Chương

Trọng Sinh Ta Thành Quyền Thần Bàn Tay Kiều

Phong Xuy Tiểu Bạch Thái

1,122 Chương

Những câu chuyện dân gian

trsmk2

10 Chương

Đế Thần Thông Giám

Cô Tại Thượng

Hoàn Thành
1,664 Chương

Mỹ Nhân Cầm Đao

Chính Nguyệt Sơ Tứ

852 Chương

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Có Chút Cháy!

Mặc Linh

Hoàn Thành
2,652 Chương

Cực Phẩm Phi Tiên

Kim Linh Động

Hoàn Thành
4,628 Chương

Xuyên Nhanh: Luận Phản Công Chính Xác Tư Thế

Đông Trùng Hạ Uyển

323 Chương

Chí Tôn Đồng Thuật Sư

Mạch Yên

6,096 Chương

Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư

Tô Tiểu Noãn

7,283 Chương

Dược Môn Tiên Y

Phượng Cảnh

1,670 Chương

Nhân Diện Nghê

Cuồng Thượng Gia Cuồng

72 Chương

Thời Gian Bởi Vì Ngươi Mà Ngọt

Hạ Lan Ương Ương

83 Chương

Ta Có Một Cái Họa Thủy Bầy

Nam Đảo Anh Đào

286 Chương

Ma Đạo Tiểu Tỷ Tỷ [Xuyên Nhanh]

Lan Quế

Hoàn Thành
353 Chương

Xuyên Nhanh Nhiệm Vụ Pháo Hôi Đến Nghịch Tập

Thang Viên Hảo Viên

466 Chương

Khoái Xuyên: Chửng Cứu Pháo Hôi Kế Hoạch

Tử Hiên Mộ U

640 Chương

Nhân Gian Phú Quý Hoa Thường Ngày

Tây Mẫu Nương Nương

289 Chương

Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Đài Chi Mộng

7,191 Chương

Xuyên Thành Nhà Khoa Học Tiểu Mỹ Nhân Ngư

Cố Vô Ngấn

Hoàn Thành
108 Chương

Vô Thượng Nữ Tiên Quân

Đạm Đạm Trúc Quân

Hoàn Thành
527 Chương

Hỏi Đan Chu

Hi Hành

63 Chương

Biến Thân Khuynh Thành Nữ Thần

Cam Vi Nhụ Tử Ngưu

Hoàn Thành
481 Chương

Tang Thi Không Tu Tiên

Thải Hồng Ngư

Hoàn Thành
2,121 Chương

Bạch Xà Tiến Hóa

Thiên vũ mộc

140 Chương

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Con Rối Đâu

Hoa Hoa

1,150 Chương

Phượng Loan Cửu Tiêu

Dạ Bắc

753 Chương

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

Ngận Thị Kiểu Tình

Hoàn Thành
4,464 Chương

Tiểu Ni Cô Cùng Tháo Hán Tử Thập Niên 70

Nữ Vương Bất Tại Gia

78 Chương

Truyện Nữ Hiệp Là Gì?

Nội dung tương tự như thể loại Kiếm Hiệp nhưng nhân vật chính là nữ, hoặc trong truyện nhân vật nữ chủ động trượng nghĩa hành hiệp, không vô dụng như "bình hoa di động".