Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện Tiên Hiệp Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Tiên Hiệp theo thời gian cập nhật

Vô Địch Thôn Phệ

Giấc Mộng Kê Vàng

972 Chương

Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể (Bản Dịch)

Tiên Nữ Xuyên Liễu Bàn Thứ

457 Chương

Hoang Đảo Chúa Tể

Thần Cơ

102 Chương

Cổ Chân Nhân (Dịch)

Cổ Chân Nhân

2,548 Chương

Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ (Dịch)

Ngao Dạ Cật Bình Quả

607 Chương

Thần Y Siêu Cấp (Dịch)

Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ

116 Chương

Hệ Thống Kẻ Phản Diện (Dịch)

Ly Hong Thien

228 Chương

Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)

Phong Nhất Sắc

1,007 Chương

Ta Không Phải Con Trai Của Khí Vận (Dịch)

Van Trung Dien

631 Chương

Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật (Dịch)

Võ Tam Mao

850 Chương

Lão Bà Ta Là Thánh Nữ (Bản Dịch)

Vũ Hạ Đích Hảo Đại

1,368 Chương

Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị (Dịch - VIP)

Nữ Vương Quyên Tỷ

1,102 Chương

Ta Có Thể Thấy Ẩn Tàng Cơ Duyên (Dịch)

Nhu Yếu Mộng Tưởng

299 Chương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (dịch)

Phong Thanh Dương

840 Chương

Đại Kiếp Chủ (FULL Dịch)

Hắc Sơn Lão Quỷ

235 Chương

Phế Căn Vô Địch (Dịch)

^.^ Tinh Phân Đại Mang Quaa

607 Chương

Từ Linh Khí Khôi Phục Đến Mạt Pháp Thời Đại

Diệp Hận Thủy

1,075 Chương

Nguyên Lai Ta Là Đạo Tổ

Xích Diễm Long Thần

412 Chương

Chư Thiên Chi Sát Khí Hào Hùng

Cường Trung Canh Hữu Cường

185 Chương

Tinh Tế Tu Chân Thường Ngày

Thí kiếm thiên nhai

221 Chương

Đạo Giới Thiên Hạ

Dạ Hành Nguyệt

4,693 Chương

Xuyên Không: Bất Tử

Kẻ Không Đầu

79 Chương

Liêu Trai Lộ Trường Sinh Chí

Thiên Hạ Bạch Thỏ

107 Chương

Đại Mộng Chủ

Vong Ngữ

830 Chương

Sư Huynh Của Ta Tuyệt Thế Vô Song

Cửu Hanh

399 Chương

Đệ Tử Của Ta Đều Có Che Giấu Thân Phận

Lăng Thần Hữu Hắc Miêu - 凌晨有黑猫

316 Chương

Xích Tâm Tuần Thiên

Tình Hà Dĩ Thậm

643 Chương

Tu La Vũ Thần

Thiện Lương Mật Phong

4,768 Chương

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Tiểu Gia Gia

138 Chương

Khí Vũ Trụ

Ta Là Lão Ngũ

24 Chương

Linh Kiếm Tôn

Vân Thiên Không

4,484 Chương

Đô Thị Toàn Năng Nãi Ba

Bắc Vực Cuồng Sinh

1,714 Chương

Một Người Đắc Đạo

Chiến Bào Nhiễm Huyết

278 Chương

Bán Tiên

Dược Thiên Sầu

9 Chương

Hồng Hoang Tinh Thần Đạo

Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng

655 Chương

Lăng Thiên Kiếm Thần

Trúc Lâm Tiểu Hiền

3,553 Chương

Yêu Long Cổ Đế

Diệu Vọng Nam Sơn

16,431 Chương

Hồng Hoang: Ta Hồng Quân Thật Không Có Âm Mưu

Thần Thoại đạt Nhân

320 Chương

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Mại Báo Tiểu Lang Quân

685 Chương

Vũ Cực Thần Thoại

Đơn Thuần Trạch Nam

1,472 Chương