Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

157

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức (Cải Biên)

vulongit1307 · Luyện Khí Tầng Mười ·
5 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện Hay! Mong dịch giả sẽ tiếp tục vì bị drop 1 lần rồi các đạo hưu nên đọc khá vui vẻ. và trong đó có giấc mơ của tất cả ae trong đó

nhiều vợ hài