Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

6

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Bá Thiên Vạn Giới (2)

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Lụm lúa

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Ủng hộ sáng tác việt.