Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

53

Nhân Vật

2

Thêm

Đề cử / Review truyện Bạch Phú Mỹ Thập Niên 70 (1)

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ước gì editor ngày ra trăm chương để đọc 😁