Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

46

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Bạch Thủ Yêu Sư (Dịch)

Truyện có 359 chương.
1
Phương gia ở Liễu Hồ
2
Phương gia Liễu Hồ
3
Kỳ tài tuyệt thế
4
Kỳ tài tuyệt thế (2)
5
Vị huynh trưởng này
6
Huynh trưởng
7
Tiên thiên chi khí
8
Tiên thiên chi khí (2)
9
Thiên Đạo Công Đức Phổ
10
Thiên Đạo Công Đức Phổ (2)
11
Ý chỉ của Tiên Điện
12
Ý chỉ của Tiên Điện (2)
13
Cữu cữu của thân nương
14
Cữu cữu của thân nương (2)
15
Đừng khinh thường thiếu niên nghèo
16
Đừng khinh thường thiếu niên nghèo (2)
17
Ôn thần đến rồi
18
Ôn thần đến rồi (2)
19
Đến lượt ta
20
Con đường của huynh trưởng
21
Con đường của huynh trưởng (2)
22
Tính toán của Phương Nhị
23
Tính toán của Phương Nhị (2)
24
Ta đến xông vào núi
25
Ta đến xông vào núi (2)
26
Ăn đã rồi đi
27
Ăn đã rồi đi (2)
28
Yêu chướng xà trùng
29
Yêu chướng xà trùng
30
Phương Thốn cầu học
31
Phương Thốn cầu học (2)
32
Kỳ tài tốt nhất
33
Kỳ tài tốt nhất (2)
34
Tiên sinh tốt trong thư viện
35
Tiên sinh tốt trong thư viện (2)
36
Luyện khí đệ nhất đường
37
Luyện khí đệ nhất đường (2)
38
Tam quan chín kiếp
39
Tam quan chín kiếp (2)
40
Thiên tài Luyện Khí
41
Giáo hóa công đức
42
Giáo hóa công đức (2)
43
Luận bàn
44
Luận bàn (2)
45
Tên khốn vô sỉ
46
Ỷ mạnh hiếp yếu
47
Ỷ mạnh hiếp yếu (2)
48
Cố chấp
49
Cố chấp (2)
50
33,3cm
51
33,3cm (2)
52
Tuyệt đỉnh thiên tài
53
Tuyệt đỉnh thiên tài (2)
54
Phép Ngự Vật
55
Phép Ngự Vật (2)
56
Cao thấp có khác
57
Dạy không tồi
58
Dạy không tồi (2)
59
Hậu quả nghiêm trọng.
60
Hậu quả nghiêm trọng (2)
61
Nữ nhân này
62
Nữ nhân này (2)
63
Thời gian gấp rút, nhiệm vụ không tính nặng
64
Phép Vu Cổ
65
Phép Vu Cổ (2)
66
Ai bảo ngươi là thiên tài
67
Ai bảo ngươi là thiên tài (2)
68
Đọc qua là nhớ
69
Độ Yêu Điệp của thư viện
70
Độ Yêu Điệp của thư viện (2)
71
Nam Sơn Minh của thư viện
72
Nam Sơn Minh của thư viện (2)
73
Hắc Thủy Trại
74
Hắc Thủy Trại (2)
75
Hai phần thưởng lớn
76
Hai phần thưởng lớn (2)
77
Du Tiền quỷ trấn
78
Du Tiền quỷ trấn (2)
79
Trảm yêu trừ ma
80
Lão yêu khát máu
81
Lão yêu khát máu (2)
82
Phương nhị công tử
83
Phương nhị công tử (2)
84
Tiểu yêu trên Hồ Sơn
85
Quỷ Nha Phong, thung lũng Hắc Sơn
86
Quỷ Nha Phong, thung lũng Hắc Sơn (2)
87
Có thần tiên
88
Có thần tiên (2)
89
Vào trại giết người
90
Vào trại giết người (2)
91
Viện binh đến rồi
92
Viện binh đến rồi (2)
93
Nhân đan
94
Nhân đan (2)
95
Cảm tạ Phương công tử
96
Cảm tạ Phương công tử (2)
97
Chuyện tà ma nhất thiên hạ
98
Kiếm 10.000 công đức như thế nào
99
Kiếm 10.000 công đức như thế nào (2)
100
Có vẻ đây là việc làm của Yêu tộc