Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Bại Gia Tử Triều Minh (1)

Luyện Khí Tầng Tám ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay