Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Bản Tọa Từ Trước Đến Nay Không Gần Nữ Sắc

Bản Tọa Từ Trước Đến Nay Không Gần Nữ Sắc

Sở Hà Nhật Hạ

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/6e5g9llm
Số Chương
123
Số Chữ
258520
Số Chữ Trung Bình Chương
2134
Tốc Độ Ra Chương
31 Chương/Tuần
Tạo Lúc
15:08 26/12/2022
Đăng Chương 1
21:37 02/12/2022
Cập Nhật Gần Nhất
12:08 05/01/2023
Trạng Thái
Còn tiếp