Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

20

Nhân Vật

19

Thêm

Danh sách chương truyện Huyền Tiên: Vừa Xuyên Qua, Ta Thế Nhưng Không Có Hệ Thống?

Truyện có 282 chương.
282
Chương 282: Hoa Hạ Thành chiến trận (6)
281
Chương 281: Hoa Hạ Thành chiến trận (5)
280
Chương 280: Hoa Hạ Thành chiến trận (4)
279
Chương 279: Cổ gia lão tổ vẫn lạc
278
Chương 278: Hoa Hạ Thành chiến trận (3)
277
Chương 277: Hoa Hạ Thành chiến trận (2)
276
Chương 276: Hoa Hạ Thành chiến trận (1)
275
Chương 275: Các nàng đến
274
Chương 274: Lệnh bài vỡ vụn
273
Chương 273: Thiên Bỉ Đông thật sự cố sự
272
Chương 272: Hóa Thần cảnh trung kỳ
271
Chương 271: Long Thần Thánh Thể
270
Chương 270: Mạn Chi kế sách (1)
269
Chương 269: Ngoại hình thay đổi
268
Chương 268: Tiểu Hoa bí mật
267
Chương 267: Sư tôn Lăng Thần bí mật
266
Chương 266: Thân phận thật sự
265
Chương 265: Chúng ta ắt sẽ gặp lại
264
Chương 264: Cổ gia trưởng lão xuất hiện
263
Chương 263: Hoa Vũ tức giận
262
Chương 262: Hoa Hạ Thành
261
Chương 261: Tiên nhân rời đi
260
Chương 260: Hài tử trở về
259
Chương 259: Vực Ma nên chết
258
Chương 258: Mạn Chi muội khác năm xưa
257
Chương 257: Huyết Thổ Long (9)
256
Chương 256: Huyết Thổ Long (8)
255
Chương 255: Huyết Thổ Long (7)
254
Chương 254: Huyết Thổ Long (6)
253
Chương 253: Huyết Thổ Long (5)
252
Chương 252: Huyết Thổ Long (4)
251
Chương 251: Huyết Thổ Long (3)
250
Chương 250: Huyết Thổ Long (2)
249
Chương 249: Huyết Thổ Long (1)
248
Chương 248: Vân Phàm đột phá
247
Chương 247: Nguyên Anh cảnh Huyết Thổ Long
246
Chương 246: Tuyết lở
245
Chương 245: Diệt Huyết Thổ Long tộc trưởng
244
Chương 244: Thuyết phục
243
Chương 243: Tấn công nàng
242
Chương 242: Tấn công Huyết Thổ Long
241
Chương 241: Huyết Thổ Long
240
Chương 240: Cổ Hà chưa chết
239
Chương 239: Thu nhận hài tử
238
Chương 238: Mộc Thụ lãnh địa
237
Chương 237: Đuổi theo
236
Chương 236: Tương lai, ta đoán vậy mà thay đổi
235
Chương 235: Yêu Đan
234
Chương 234: Tấn Công Ngưu Lang Vương
233
Chương 233: Biến dị Ngưu Lang Vương
232
Chương 232: Vân Thiên Quốc
231
Chương 231: Rời khỏi gia tộc
230
Chương 230: Kết Thúc
229
Chương 229: Vân Phàm chạy mau
228
Chương 228: Thiên Thiên Kiếm
227
Chương 227: Ngu ngốc nhất thời kỳ
226
Chương 226: Thất Ma Ảnh, Linh Ma
225
Chương 225: Nghiệt Súc
224
Chương 224: Xuất Khiếu cảnh vẫn lạc
223
Chương 223: Cầm Dạ ngươi muốn làm gì?
222
Chương 222: Đại Chiến (2)
221
Chương 221: Đại Chiến (1)
220
Chương 220: Cổ Thần diệt Xuất Khiếu cảnh đại trưởng lão (1)
219
Chương 219: Đại Trưởng Lão Xuất Khiếu cảnh ra mặt
218
Chương 218: Sư tôn là ngươi đúng không?
217
Chương 217: Kết Trận lỗ hổng lớn
216
Chương 216: Độc tố
215
Chương 215: Tô Hạo, Mạn Chi cứu ta
214
Chương 214: Hoa Vũ, Lưu Vân ra tay
213
Chương 213: Dương Ánh Hoa Chân Thân
212
Chương 212: Sư tỷ không thể
211
Chương 211
210
Chương 210: Mở ra hộp gỗ, bí cảnh mở ra
209
Chương 209: Đoạt Ngọc Thần Châu
208
Chương 208: Ngọc Thần Châu
207
Chương 207: Tiên Đạo Tông đệ tử thiệt hại vô số
206
Chương 206: Tam Khảo Hoàn Thành
205
Chương 205: Dịch chuyển đại trận, trở về
204
Chương 204: Thiên Thanh Mạn Chi tam khảo
203
Chương 203: Tuyết Đông dung nhan
202
Chương 202: Xương Hồi Phục Ma ma vật
201
Chương 201: Bảo Vật Xuất Thế
200
Chương 200: Bảo Vật Xuất Thế
199
Chương 199: Giải quyết toàn bộ
198
Chương 198: Đại Kiếm Chân Thân
197
Chương 197: Kế sách địa hổ ly sơn
196
Chương 196: Lưu Vân Giao Thủ
195
Chương 195: Lăng Thần giao thủ nơi
194
Chương 194: Thả ra Vân Phàm ca ca
193
Chương 193: Vân Phàm gặp nguy hiểm
192
Chương 192: Thiên Thanh Nhi đời thứ trước sự thật
191
Chương 191: Lăng Thanh tức giận, cực hạn quang minh thuộc tính
190
Chương 190: Sở Thiên Thiên vẫn lạc
189
Chương 189: Vực Ngoại Thiên Ma một trong thập đại yêu thú
188
Chương 188: Thuyền Bay bị tập kích
187
Chương 187: Rời Khỏi Tiên Đạo Tông
186
Chương 186: Vân Phàm ngươi giúp ta
185
Chương 185: Hồ Ly Nữ nhiệm vụ
184
Chương 184: Vô Nhạn truyền thừa
183
Chương 183: Đáng tiếc một hài tử si tình
Chọn khoảng: 282 - 183 182 - 83 82 - 1