Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bạo Chúa

Bolonelyy · Luyện Khí Tầng Bảy ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Văn phong mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn