Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

47

Bình

94

Nhân Vật

3

Thêm

Danh sách chương truyện Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta (Bản Dịch)

Truyện có 1939 chương.
2008
Thông báo quan trọng!
1938
Ta Là Vương Phú Quý (2)
1937
Ta Là Vương Phú Quý (1)
1936
Phiền Não Của Công Tôn Thiếu Gia Chính Là Tôn Sinh (5)
1935
Phiền Não Của Công Tôn Thiếu Gia Chính Là Tôn Sinh (4)
1934
Phiền Não Của Công Tôn Thiếu Gia Chính Là Tôn Sinh (3)
1933
Phiền Não Của Công Tôn Thiếu Gia Chính Là Tôn Sinh (2)
1932
Phiền Não Của Công Tôn Thiếu Gia Chính Là Tôn Sinh (1)
1931
Phú Quý An Nghiệp Đi Tiên Triều (6)
1930
Phú Quý An Nghiệp Đi Tiên Triều (5)
1929
Phú Quý An Nghiệp Đi Tiên Triều (4)
1928
Phú Quý An Nghiệp Đi Tiên Triều (3)
1927
Phú Quý An Nghiệp Đi Tiên Triều (2)
1926
Phú Quý An Nghiệp Đi Tiên Triều (1)
1925
Phát Triển Các Phương Diện Của Vương Thị (5)
1924
Phát Triển Các Phương Diện Của Vương Thị (4)
1923
Phát Triển Các Phương Diện Của Vương Thị (3)
1922
Phát Triển Các Phương Diện Của Vương Thị (2)
1921
Phát Triển Các Phương Diện Của Vương Thị (1)
1920
Vương Thủ Nghiệp! Cũng Là Đại Nhân Vật (5)
1919
Vương Thủ Nghiệp! Cũng Là Đại Nhân Vật (4)
1918
Vương Thủ Nghiệp! Cũng Là Đại Nhân Vật (3)
1917
Vương Thủ Nghiệp! Cũng Là Đại Nhân Vật (2)
1916
Vương Thủ Nghiệp! Cũng Là Đại Nhân Vật (1)
1915
Đại Càn Đan Vương! Vương Thủ Nghiệp (7)
1914
Đại Càn Đan Vương! Vương Thủ Nghiệp (6)
1913
Đại Càn Đan Vương! Vương Thủ Nghiệp (5)
1912
Đại Càn Đan Vương! Vương Thủ Nghiệp (4)
1911
Đại Càn Đan Vương! Vương Thủ Nghiệp (3)
1910
Đại Càn Đan Vương! Vương Thủ Nghiệp (2)
1909
Đại Càn Đan Vương! Vương Thủ Nghiệp (1)
1908
Mưu Đồ Thật Sự Của Chân Ma (4)
1907
Mưu Đồ Thật Sự Của Chân Ma (3)
1906
Mưu Đồ Thật Sự Của Chân Ma (2)
1905
Mưu Đồ Thật Sự Của Chân Ma (1)
1904
Đồ Đệ Vương Nhược Băng Của Ta! Có Chân Ma Chi Tư (7)
1903
Đồ Đệ Vương Nhược Băng Của Ta! Có Chân Ma Chi Tư (6)
1902
Đồ Đệ Vương Nhược Băng Của Ta! Có Chân Ma Chi Tư (5)
1901
Đồ Đệ Vương Nhược Băng Của Ta! Có Chân Ma Chi Tư (4)
1900
Đồ Đệ Vương Nhược Băng Của Ta! Có Chân Ma Chi Tư (3)
1899
Đồ Đệ Vương Nhược Băng Của Ta! Có Chân Ma Chi Tư (2)
1898
Đồ Đệ Vương Nhược Băng Của Ta! Có Chân Ma Chi Tư (1)
1897
Vương Thị Kiến Tạo Truyền Thừa Chi Địa  (4)
1896
Vương Thị Kiến Tạo Truyền Thừa Chi Địa  (3)
1895
Vương Thị Kiến Tạo Truyền Thừa Chi Địa  (2)
1894
Vương Thị Kiến Tạo Truyền Thừa Chi Địa  (1)
1893
Ăn Dưa! Thủ Triết Giương Phu Uy (4)
1892
Ăn Dưa! Thủ Triết Giương Phu Uy (3)
1891
Ăn Dưa! Thủ Triết Giương Phu Uy (2)
1890
Ăn Dưa! Thủ Triết Giương Phu Uy (1)
1889
Tộc Trưởng Huyết Mạch Tấn Thăng (5)
1888
Tộc Trưởng Huyết Mạch Tấn Thăng (4)
1887
Tộc Trưởng Huyết Mạch Tấn Thăng (3)
1886
Tộc Trưởng Huyết Mạch Tấn Thăng (2)
1885
Tộc Trưởng Huyết Mạch Tấn Thăng (1)
1884
Thu Hoạch! To Lớn Không Gì Sánh Được (8)
1883
Thu Hoạch! To Lớn Không Gì Sánh Được (7)
1882
Thu Hoạch! To Lớn Không Gì Sánh Được (6)
1881
Thu Hoạch! To Lớn Không Gì Sánh Được (5)
1880
Thu Hoạch! To Lớn Không Gì Sánh Được (4)
1879
Thu Hoạch! To Lớn Không Gì Sánh Được (3)
1878
Thu Hoạch! To Lớn Không Gì Sánh Được (2)
1877
Thu Hoạch! To Lớn Không Gì Sánh Được (1)
1876
Về Chân Tiên chuyển thế (4)
1875
Về Chân Tiên chuyển thế (3)
1874
Về Chân Tiên chuyển thế (2)
1873
Về Chân Tiên chuyển thế (1)
1872
Vương thị nhọc công hời cho bản ma quân (5)
1871
Vương thị nhọc công hời cho bản ma quân (4)
1870
Vương thị nhọc công hời cho bản ma quân (3)
1869
Vương thị nhọc công hời cho bản ma quân (2)
1868
Vương thị nhọc công hời cho bản ma quân (1)
1867
Đời cá hạnh phúc của Tông Côn (6)
1866
Đời cá hạnh phúc của Tông Côn (5)
1865
Đời cá hạnh phúc của Tông Côn (4)
1864
Đời cá hạnh phúc của Tông Côn (3)
1863
Đời cá hạnh phúc của Tông Côn (2)
1862
Đời cá hạnh phúc của Tông Côn (1)
1861
Tiểu tử này còn làm màu hơn bổn công chúa (4)
1860
Tiểu tử này còn làm màu hơn bổn công chúa (3)
1859
Tiểu tử này còn làm màu hơn bổn công chúa (2)
1858
Tiểu tử này còn làm màu hơn bổn công chúa (1)
1857
Đệ nhất Quý công tử Đại Càn (5)
1856
Đệ nhất Quý công tử Đại Càn (4)
1855
Đệ nhất Quý công tử Đại Càn (3)
1854
Đệ nhất Quý công tử Đại Càn (2)
1853
Đệ nhất Quý công tử Đại Càn (1)
1852
Vương Thủ Triết Là Trùm Phản Diện? (7)
1851
Vương Thủ Triết Là Trùm Phản Diện? (6)
1850
Vương Thủ Triết Là Trùm Phản Diện? (5)
1849
Vương Thủ Triết Là Trùm Phản Diện? (4)
1848
Vương Thủ Triết Là Trùm Phản Diện? (3)
1847
Vương Thủ Triết Là Trùm Phản Diện? (2)
1846
Vương Thủ Triết Là Trùm Phản Diện? (1)
1845
Bữa Ăn Chực Của Đại Đế! Trò Của Thủ Triết (5)
1844
Bữa Ăn Chực Của Đại Đế! Trò Của Thủ Triết (4)
1843
Bữa Ăn Chực Của Đại Đế! Trò Của Thủ Triết (3)
1842
Bữa Ăn Chực Của Đại Đế! Trò Của Thủ Triết (2)
1841
Bữa Ăn Chực Của Đại Đế! Trò Của Thủ Triết (1)
1840
Chế Tạo! Dân Binh Đoàn Mạnh Nhất Trong Lịch Sử (6)