Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

48

Bình

102

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta (Bản Dịch) (4)

Vương Thủ Triết

Nhân vật chính

Main làm boss ở sau màn điều khiển, bày mưu nghĩ kế. Main cẩu, cực kỳ cẩu, cực kỳ sợ chết, núp tron…

Lung Yên lão tổ

Lão tổ Linh Đài cảnh duy nhất còn sống của Vương thị, là đại sát khí, quả bom hẹn giờ giúp Vương th…

Vương An Nghiệp

Khí vận chi tử, ra đường chỉ việc nhặt bảo, kết giới không ai giải được chỉ cần ném cục đá vào là x…

Vương Phú Quý

Nhân vật chính

Phú Quý Công Tử Tài trí hơn người đa mưu túc trí thường hay giả heo ăn hổ.chuyên Hố các đại lão