Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

45

Nhân Vật

3

Thêm

Đề cử / Review truyện Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới (3)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Chín ·
1 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mặc dù còn những lỗi chính tả nhưng truyện hay

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện theo ý ngĩ của mình thì cũng hay, nvc có đầu óc sat phạt quyết đoán.