Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

47

Nhân Vật

3

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới (3)

Lâm Diệp Phong

Có ý chí kiên cường sau khi cải tạo huyết mạch đã thay đổi thành cấp S

Quách Uý

Bộ trưởng bộ nội vụ kiêm ám nguyên tố võ giả có vẻ ngoài hào hoa phong nhã huyết mạch cấp S

Tiêu Minh

Nhân vật chính

Minh vương của Đại Minh kiêm Thập tam vương tử sở hữu huyết mạch SSS