Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bắt Đầu Ban Thưởng Một Trăm Triệu Cái Mạng (Bản Dịch)

nhi03111996 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
30 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, nhiều tình tiết hài hước.

nhiều vợ
Phancong · Luyện Khí Tầng Bảy ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Kết cấu câu chuyện rất hay. Nhiều tình tiết khá vui nhộn