Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

24

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Đánh Dấu Như Lai Thần Chưởng (Bản Dịch)

Truyện có 494 chương.
1
Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn
2
Dịch Cân Kinh! Tiểu Hoàn Đan!
3
Bảo địa của Tô Tần
4
Kim Cương Bất Hoại
5
Cấm địa sau núi
6
Ma Phật chi loạn
7
Mười năm nhập nhất phẩm
8
Người không phải cỏ cây
9
Một chiếc lá rụng
10
Một quyền
11
Chấn động
12
Vô Tướng
13
Cách không một chỉ
14
Thế cục thiên hạ
15
Kim Cương Tự
16
Luận Phật
17
Ta chính là 'Phật'
18
Thiên Phật Điện
19
Thần Thông! Chân Thực Chi Nhãn!
20
Cửu Khúc Tán Nhân
21
Trấn Ma Tháp dị động
22
Ma Đầu ra tháp
23
Tô Tần cùng ma đầu
24
Một cái lật tay
25
Âm cùng Dương
26
Suy đoán
27
Đường Hoàng thủ dụ!
28
Tụ thần đan
29
Thần niệm thành
30
Rời đi
31
Sinh tử
32
Ma Phật
33
Như Lai chân ý
34
Chính sự
35
Đánh dấu! Ma Phật Kim Thân!
36
Thực lực của Tô Tần
37
Quét ngang
38
Chấn kinh
39
Một phong gia thư
40
Ma Môn
41
Không cần các ngươi động thủ
42
Bây giờ không còn
43
Đánh dấu! Thiên Ma Sách
44
Cổ quái
45
Hắn từ trong Phật quang đi tới
46
Bảo vệ cho ngươi bình an vui sướng
47
Hạ màn
48
Mọi chuyện đã rồi
49
Do ta mà ra
50
Khí thế
51
Trở lại
52
Đạt Ma kiếm pháp
53
Nội lực lột xác, nhất phẩm đại viên mãn
54
Tây Mạc Ma Thổ, Ma Chủ hoành không
55
Mọi việc đã chuẩn bị, trùng kích quả vị 'La Hán'
56
Ma Chủ xuất thế! Thiên hạ chấn kinh!
57
Giết tới Thiếu Lâm, Thánh Tăng ở chỗ nào?
58
Đánh dấu 20 năm, xuất thế chính là vô địch!
59
Tùy tiện vung tay, mọi người đều chấn động!
60
Vạn vật nơi tay, nhân gian La Hán
61
Ma Chủ cuối cùng hạ màn, da thú có cổ quái
62
Khí tức trường sinh xuất hiện, Phương Trượng cầu kiến
63
Phật Đà chuyển thế thân, đánh dấu Cửu Dương Công
64
Thiên hạ chấn động, thượng thiên sao lại bất công?
65
Đạo Uẩn sẽ hao hết, Tiểu Lý có Phi Đao
66
Muốn lên Thiếu Lâm dòm ngó, Cửu Nhật vắt ngang trời
67
Xuất gia cửa Phật, đèn xanh cùng cổ Phật
68
Thiếu Lâm ra Phật tử, Phương Trượng muốn tiến cử
69
Thần chưởng có 9 thức, Duy Ngã Độc Tôn
70
Phật tôn phủ đầu ta, cuối đường thấy Như Lai
71
Bổ toàn Phật tâm
72
Đánh dấu! Quá Khứ Di Đà Kinh
73
Đường Hoàng Cung, Triệu công công khiếp sợ!
74
Nhị trọng thiên
75
Phát hiện của Huyền Khổ
76
Đà A La Hán cùng Bồ Đề Tâm ngàn năm
77
Bí mật Ma Phật
78
Mở ra phong ấn, Ma Phật xuất thế
79
Nhất Ấn Già Thiên
80
Tiếp tục đột phá
81
'Huyền Khổ' nhập thế
82
Trong trăm dặm, một chuôi kiếm gỗ, chém đại tông sư
83
Rung động
84
Thiên địa đại trận
85
Đại triệt đại ngộ
86
Tịnh thổ
87
Dư ân
88
Vĩnh viễn mất Tàng Kinh Các
89
Chân nhân xuống núi
90
Cầu kiến tôn giả
91
Ếch ngồi đáy giếng
92
Tam trọng thiên đại viên mãn! Đạo Uẩn hao hết!
93
Rời đi
94
Khói lửa Trường An
95
Ra đời 30 năm, trở về vẫn thiếu niên
96
Hoàng cung 'Giàu có'
97
Sống không còn lâu nữa
98
Mượn đất của ngươi, nói cho ngươi một tiếng
99
Nam Minh sứ đoàn
100
Âm khí nhập thể