Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch (Bản Dịch)

Truyện có 33 chương.
1
Bất Tử chi thân, Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm
2
Thánh khí tranh nhau nhận chủ
3
Thủ Tịch Đệ Tử, Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết
4
Tụ Linh Pháp Trận, Vũ Nhân Chiến Sĩ
5
Lý Dao Chịu Đòn Nhận Tội, Tự Nhiên Muốn Làm Gì Cũng Được
6
Ân Oán Hai Tiêu Tan, Đột Phá Kim Đan Cảnh
7
Mộ Dung Hiên Xông Kiếm Ý Lĩnh Vực, Người Này Rất Đẹp
8
Làm Điệu Làm Bộ Thánh Kiếm
9
Đạo Thể Dị Tượng, Nhân Sơn Ấn Quyết Chi Uy
10
Trấn Áp Mộ Dung Hiên, Ngoan, Gọi Sư Huynh
11
Đạo Tử Bái Phỏng, Một Người Đắc Đạo Gà Chó Cũng Thăng Thiên
12
Tỷ Thí, Lam Vũ Lần Đầu Bày Ra Thực Lực
13
Nguyên Anh Tu Vi, Trấn Áp Nam Cung Hoàng
14
Tam Đại Dị Tượng Đều Xuất Hiện, Mọi Người Vui Lòng Phục Tùng
15
Đi Tàng Thư Các, Muốn Học Kiếm Đạo Pháp Môn
16
Sở Cuồng Nhân Ngộ Đạo, Chí Tôn Làm Hộ Pháp
17
Thẻ Ngộ Đạo Hoàng Kim, Gia Cường Phiên Bản Trạng Thái Ngộ Đạo
18
Diễn Hóa Ngàn Vạn Kiếm Đạo, Tự Sáng Tạo Thánh Vương Pháp
19
Đại Sư Huynh Cao Thượng, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật
20
Thanh Vân Thái Tử Cố Trường Ca, Vô Địch Cùng Thế Hệ
21
Cố Trường Ca không đủ gây sợ, Thiên Linh Tủy
22
Ba quyền bại Nam Cung Hoàng, Cố Trường Ca kinh khủng
23
Lam Vũ hiện thân, Cố Trường Ca ghen ghét dữ dội
24
Tam đại vô thượng căn cơ, đạo tâm Cố Trường Ca dao động
25
Kim Ngọc Đạo Thân, Sở Cuồng Nhân xuất quan, dám ứng chiến không
26
Một kiếm trọng thương Cố Trường Ca, ta tự sáng tạo
27
Chân Long tinh huyết, vẫn là một kiếm
28
Thái tử hôn mê, lại một Vô Thượng Đạo Thể
29
Mặc kệ cả vườn hoa nở, ta là một đóa xuất chúng nhất
30
Các đại thiên kiêu buông lời, nơi Nguyên Linh Chí Tôn tàng bảo
31
Nguyên Linh Bảo Tàng Tiểu Thế Giới, Hồng Mông Tử Khí
32
Chí Tôn Một Kiếm, Diệp Bạch Phong Đỏ Ngầu Cả Mắt
33
Đạo Hữu Xin Dừng Bước, Ta Chỉ Là Tùy Tiện Nói Mà Thôi
Chọn khoảng: 1 - 33