Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

24

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ (Dịch)

Truyện có 1122 chương.
1123
Nghênh chiến Bạch Thiên Hương
1122
Hệ thống điên cuồng ban thưởng (3)
1121
Hệ thống điên cuồng ban thưởng (2)
1120
Hệ thống điên cuồng ban thưởng
1119
Sử dụng thẻ thuấn sát (2)
1118
Sử dụng thẻ thuấn sát
1117
Vô địch
1116
Thẻ triệu hồi vô địch (5)
1115
Thẻ triệu hồi vô địch (4)
1114
Thẻ triệu hồi vô địch (3)
1113
Thẻ triệu hồi vô địch (2)
1112
Thẻ triệu hồi vô địch
1111
Người này phế rồi
1110
Người này phế rồi
1109
Thì ra là ngươi (3)
1108
Thì ra là ngươi (2)
1107
Thì ra là ngươi
1106
Ta đứng đầu Thần Ma, người nào phản đối? (4)
1105
Ta đứng đầu Thần Ma, người nào phản đối? (3)
1104
Ta đứng đầu Thần Ma, người nào phản đối? (2)
1103
Ta đứng đầu Thần Ma, người nào phản đối?
1102
Người kéo con bê với ta đâu (3)
1101
Người kéo con bê với ta đâu (2)
1100
Người kéo con bê với ta đâu
1099
Phạm Thiên Xử, Hoàng Bái Thiên (3)
1098
Phạm Thiên Xử, Hoàng Bái Thiên (2)
1097
Phạm Thiên Xử, Hoàng Bái Thiên
1096
Tây Môn A Khánh
1095
Đánh dấu Vũ Trụ Độc Hải (2)
1094
Đánh dấu Vũ Trụ Độc Hải
1093
Thiên cơ bất khả lộ
1092
Thân phận thật sự của Thái Sơ (2)
1091
Thân phận thật sự của Thái Sơ
1090
Thái Sơ kinh khủng (3)
1089
Thái Sơ kinh khủng (2)
1088
Thái Sơ kinh khủng (1)
1087
Chiến Vương Cổ Giới
1086
Vũ Trụ Cổ Giới (2)
1085
Vũ Trụ Cổ Giới
1084
Không có học thức thật đáng sợ
1083
Ai bảo ta ưu tú như vậy
1082
Mắt vũ trụ
1081
Như vậy, vi sư sẽ không khách khí
1080
Tiếp ta một kiếm
1079
Nhậm gia, xong rồi (2)
1078
Nhậm gia, xong rồi
1077
Dị biến cuồng hóa
1076
Đi xem đánh nhau
1075
Huyền Đô
1074
Phương pháp ăn là giống nhau
1073
Dự định của Diệp Trường Sinh (2)
1072
Dự định của Diệp Trường Sinh
1071
Sư phụ gặp nguy hiểm (2)
1070
Sư phụ gặp nguy hiểm
1069
Thái Thanh Đạo (2)
1068
Thái Thanh Đạo
1067
Truyền thừa Thái Thanh Cung
1066
Đánh dấu Thần Mộ dị tộc
1065
Đừng nói chuyện, há miệng
1064
Cự Nhân Tộc, Khung (2)
1063
Cự Nhân Tộc, Khung
1062
Thần Mộ dị tộc
1061
Tà Kiếm
1060
Bí mật Thánh Chiến
1059
Thiên Ngoại Thiên (2)
1058
Thiên Ngoại Thiên
1057
Vào vấn đề chính đi (2)
1056
Vào vấn đề chính đi
1055
Đi tới di tích Thánh Chiến
1054
Thiên Dụ Cung
1053
Đạo Tiểu Tiểu
1052
Tiến vào thành Nữ Nhi (2)
1051
Tiến vào thành Nữ Nhi
1050
Ai trêu ghẹo ai
1049
Nói nhảm quá nhiều (3)
1048
Nói nhảm quá nhiều (3)
1047
Nói nhảm quá nhiều
1046
Không thể coi là thật
1045
Người nào động, người đó chết (3)
1044
Người nào động, người đó chết (2)
1043
Người nào động, người đó chết
1042
Ta đi ngang qua, ngươi tiếp tục (3)
1041
Ta đi ngang qua, ngươi tiếp tục (2)
1040
Ta đi ngang qua, ngươi tiếp tục
1039
Đầu ta cứng (2)
1038
Đầu ta cứng
1037
Xúc động không, cảm động không
1036
Muốn đi mà khó như vậy sao?
1035
Đập đầu ngươi nổ tung (2)
1034
Đập đầu ngươi nổ tung
1033
Tay xe Đại Chúa Tể
1032
Ta muốn cấp bậc này để làm gì (2)
1031
Ta muốn cấp bậc này để làm gì
1030
Các ngươi nói đúng (2)
1029
Các ngươi nói đúng
1028
Ta rất yếu, đừng sợ
1027
Ngươi sẽ tin không?
1026
Sử dụng thẻ hồi sinh (2)
1025
Sử dụng thẻ hồi sinh
1024
Nếu không… Ngươi tới