Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

24

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ (Dịch) (2)

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đủ sảng

Kết Đan Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Các ae dh có thể tham khảo và góp ý thêm cho tác,, chuyện này hay cũng rất kích thích