Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bắt Đầu Thức Tỉnh Lôi Thần Thánh Thể

NhấtChiDiệp · Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hello lại là bổn tọa đây, tiểu bối đằng kia từ xa thấy bổn tọa, còn không mau sùng bái

Chút tâm ý , đùng chê a

không yy xuyên không