Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

24

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Bất Diệt Long Đế

LynX1810 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI NHIỀU! QÚA TUYỆT VỜI!

không não tàn