Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

3

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Bệ hạ, không thể !!! (2)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện được, nội dung ổn nói chung là 7,5/10

Đề cử cái nhẹ, mong ra chương đều đều thì cộng cho 0,5 điểm nữa

hài
Truyện tương tự đề xuất bởi MềuKa