Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện BE Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại (2)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay, dịch cũng hay mỗi tội mình thấy bạn chia một chương ra nhiều chương rồi 900 chữ 25 tlt thì đắt quá

Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay , cảm ơn dịch giả nhiều 🥰