Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

26

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Bình Minh Chi Kiếm (Dịch) (4)

Gauvain Cecil

Nhân vật chính

Vị chiến binh truyền thuyết sống lại sau 700 năm, có tài lãnh đạo và tầm nhìn rộng, nghiêm khắc với…

Amber

Nhân vật chính

Quý cô mang nữa dòng máu yêu tinh, xuất thân là tên trộm, yêu tiền như mạng, tính cách vô cùng láo …

Rebecca

Nhân vật chính

Cháu gái thứ N+1 của Gauvain, tuy là pháp sư nhưng không giỏi thi pháp, ngược lại là thiên tài khoa…

Herty

Nhân vật chính

Cháu gái thứ N của Gauvain, cô ruột của Rebecca, là Pháp sư giỏi nhưng không thể thi pháp đánh trún…