Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

26

Bình

427

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Chí Tôn Đặc Công (Bản Dịch) của tác giả 8 Khó

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
1,002,088
2
909,200
3
500,000
4
60,000
5
50,000
6
40,000
7
35,000
8
30,000
9
20,200
10
20,000
11
14,500
12
12,000
13
11,000
14
10,500
15
10,000
16
10,000
17
10,000
18
10,000
19
5,000
20
4,996